Infoserviz מספקת שירותי אנליטיקה חזותית, הדמיית נתונים (ויזואליזציה) ואינפוגרפיקה
עבור גופים ציבוריים ופרטיים במטרה להנגיש מידע כמותי ולחשוף את התובנות המסתתרות בנתונים גולמיים.


 

מה אנחנו עושיםמי אנחנו


 • דנילוב ודים מעצב גרפיקה עסקית בעל תואר שני בסטטיסטיקה. לודים ניסיון של 15 שנים בתחום ניתוח, הקמה והטמעת מערכות בינה עסקית (BI) ארגוניות. הוא מומחה ומרצה לעיצוב גרפיקה עסקית, הדמיית נתונים ואינפוגרפיקה.


  Facebook Twitter Linkedin Pinterest
 • בלה גוטיה מומחית הדמיית נתונים בעלת תארים בפסיכולוגיה, אמנות ומנהל עסקים. לבלה ניסיון של 20 שנים בתור מומחית לאנליטיקה חזותית והדמיית נתונים בסקטור הפרטי והציבורי בתור יועצת ומחנכת בארץ ובחו"ל. היא מלמדת הדמיית נתונים בשיטה הייחודית פרי פיתוחה ומקדמת את נושא הנגשת המידע בארץ. Facebook Linkedin
ועוד צוות מומחי אנליטקה, עיצוב ופיתוח

תוכנית הכשרה


משמעות בכל פיקסל
הדמיית נתונים 8 שעות

  • מה לומדים
  • הדמיית נתונים כמדע
  • בעיות ואתגרים בהצגת המידע הכמותי
  • קשרים כמותיים בסיסיים והדמייתם
  • כללים לעיצוב טבלאות וגרפים
  • עקרונות דאטה פיקסל
  • מה יודעים
  • להעביר את המסר בעזרת תצוגת המידע הנכונה
  • לעצב טבלאות וגרפים להעברת מידע בצורה פשוטה, ברורה ומדויקת

לראות מה נתונים מספרים
אנליטיקה חזותית 8 שעות

  • מה לומדים
  • אנליטיקה חזותית – כלי לניתוח נתונים
  • תפישה חזותית והדמיית נתונים
  • שיטות ניתוח חזותי לסוגי נתונים שונים
  • חידושים בתצוגות המידע הכמותי

  • מה יודעים
  • להבין סוגי קשרים כמותיים ומשמעותם
  • להתאים תצוגת מידע כמותי לצרכים עסקיים

הבנת הנראה
עיצוב דוחות ולוחות מחוונים 8 שעות

  • מה לומדים
  • מהם דוחות ולוחות מחוונים
  • 13 טעויות עיצוב נפוצות של הצגת המידע
  • מאפייני דוחות ולוחות מחוונים יעילים
  • התצוגות המומלצות של המידע הכמותי

  • מה יודעים
  • לזהות בעיות נפוצות בעיצוב דוחות ולוחות מחוונים
  • לארגן נתונים על המסך בצורה שתאפשר תקשורת ברורה ומהירה

הרצאותבין לקוחותינולקוחות ממליצים